Διδακτικές σημειώσεις

 • Διάβρωση και Συντήρηση Πέτρας.
 • Διάβρωση και Συντήρηση Κεραμικού.
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Συντήρησης Κεραμικού – Γυαλιού Ι.
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Συντήρησης Κεραμικού – Γυαλιού ΙΙ.
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Ειδικών Θεμάτων Χημείας Ι.
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Συντήρησης Πέτρας Ι.
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Συντήρησης Πέτρας ΙΙ.
 • Περιβαλλοντικές Παράμετροι.
 • Συντήρηση χρωματιστών υαλοπινάκων.
 • Συντήρηση δομικού υλικού απολιθωμένων δασών.
  Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.
  Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίβλεψη: Καθηγητής Ευάγγελος Βελιτζέλος.
  Αθήνα 18 – 05 – 2006.
  Conservation of fossilized forests’ structural material.
  Journal Documenta Naturae, VI.6, p. 4 – 125, March 2007, Munchen, Germany.
  Βραβείο: Ακαδημία Αθηνών, Δεκέμβριος 2009.