Διεθνή περιοδικά

α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ (19 ΩΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ):


1. Λαμπρόπουλος Β., Πάνου Α., Παναγουλοπούλου Χ.

Μελέτη διάβρωσης και προτάσεις προστασίας για το παρεκκλήσι της Παναγίας Μαρμαριώτισσας (πρώην ρωμαϊκό Μαυσωλείο) κάτω Χαλανδρίου.

Περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, 54, σελ. 63 – 68 (Μάρτιος 1995).

2. Λαμπρόπουλος Β.Ν., Παπασταματίου Κ.

Αντιμετώπιση – μέθοδοι συντήρησης ιζηματογενών αποθέσεων σε λίθινα αρχαιολογικά ευρήματα. Έδεσσα.

Περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, 62, σελ. 94 – 98 (Μάιος 1997).

3. Κουτσουρής Α., Λαμπρόπουλος Β., Αστραπέλλου Μ., Σταυρακάκης Μ.

Οι προετοιμασίες σε ζωγραφικά έργα τέχνης και η συμπεριφορά τους στις συνθήκες διατήρησης.

Περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, 71, σελ. 76 – 81 (Ιούνιος 1999).

4. Λαμπρόπουλος Β., Βομβογιάννη Χ.

Ο ναός του Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών: Μορφές διάβρωσης και προτάσεις προστασίας.

Περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, 73, σελ. 83 – 90 (Δεκέμβριος 1999).

5. Λαμπρόπουλος Β., Φραντζικινάκη Α.

Απομάκρυνση επικαθίσεων από την οξείδωση μπρούντζινων συνδέσμων σε μαρμάρινα γλυπτά και μνημεία.

Περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, 74, σελ. 97 – 101 (Ιούλιος 2000).

6. Λαμπρόπουλος Β., Κάτου Μ., Σαπουντζάκης Α.

Η Στοά της Αρτέμιδος στη Βραβρώνα. Μορφές διάβρωσης και προτάσεις προστασίας.

Περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, 80, σελ. 59 – 66 (Σεπτέμβριος 2001).

7. Lampropoulos V., Nowatska N., Karatasios I.

Title in English: On the Nature and Corrosion Morphology of Excavated Roman Glass from the East Mediterranean Basin.

Title in Polish: O istocie oraz morfologii korozyjnej rzymskich szkiel wykopaliskowych wydobytych na wschodnich rubiezach basenu Morza Srodziemnego.

Journal Biuletyn Informacyjny Konserwatorow Dziel Sztuki (Conservator – Restorers’ Bulletin), Vol. 13 No 1 -2 (48 – 49), September 2002, p. 20 – 25, 101 – 103, Poland (in Polish and English).

8. Καραμπότσος Α., Λαμπρόπουλος Β.

Αρχαίο Θέατρο της Μεγαλόπολης. Μορφές διάβρωσης και προτάσεις προστασίας.

Περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, 86, σελ. 52 – 58 (Μάρτιος 2003).

9. Lampropoulos V., Panagiaris G., Karampotsos A., Velitzelos E. & Velitzelos D.

The preservation conditions of petrified materials from Greek Fossilized Forests.

Journal Documenta Naturae, VI.6, p. 1 – 21, October 2003, Munchen, Germany.

10. Lampropoulos V., Panagiaris G., Papachristodoulou I., Klapadaki G., Velitzelos E., Velitzelos D.

Conservation of fossilized Olive leaves from Santorini Island – Greece.

Journal Documenta Naturae, VI.8, p. 1 – 27, February 2004, Munchen, Germany.

11. Lampropoulos V., Leakou A., Karampotsos A.

Study and comparisons between ploughing and other forms of corrosion of Greek Archaeological Glass.

Jounal Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 4, No 1, June 2004, Rhodes, Greece.

12. Lampropoulos V., Tsafou M., Karampotsos A.

Title in English: A Greek Tower of Naxos Island. Environment, Corrosion Patterns and Propositions for Conservation.

Title in Polish: Grecka wieza na wyspie Naksos. Srodowisko, Rodzaje Zmiszczem i Mozuwe sposoby konserwacii.

Journal Biuletyn Informacyjny Konserwatorow Dziel Sztuki (Conservator – Restorers’ Bulletin), Vol. 15 No 1 -2 (56 – 57), September 2004, p. 44 – 66, 161 – 168, Poland (in Polish and English).

13. Lampropoulos V., Nowatska N.

Title in English: Byzantine painting works of art and environmental conditions in Greece.

Title in Polish: Zbiory obiektow sztuki bizantynskiej. A warunki atmosferyczne na terenie Grecji.

Journal Biuletyn Informacyjny Konserwatorow Dziel Sztuki (Conservator – Restorers’ Bulletin), Vol. 15 No 1 -2 (56 – 57), September 2004, p. 88 – 93, Poland.

14. Nowatska N., Lampropoulos V.

Title in English: Icon of Saint Nicolas.

Title in Polish: Icona Sw. Micolaja.

Journal Biuletyn Informacyjny Konserwatorow Dziel Sztuki (Conservator – Restorers’ Bulletin), Vol.15 No 3-4 (58-59), December 2004,p.80-86, Poland.

15. Lampropoulos V., Tzanoulinos P

Title in English: Removing, transportation, storage, conservation, transportation and relocation of archaeological findings from excavations in constructions of subway (Amalias avenue – Syntagma square – Athens – Greece).
Journal Biuletyn Informacyjny Konserwatorow Dziel Sztuki (Conservator – Re-storers’ Bulletin), Vol. 18, No 1 – 4 (68 – 71) 2007, Poland.

16. Lampropoulos V., Kontonikoli M., Karampotsos A.

Title in English: Study of corrosion patterns and conservation procedures of Roman glass perfume vessels of 1st A.C. century from Rhodes island – Greece.
Journal Biuletyn Informacyjny Konserwatorow Dziel Sztuki (Conservator – Re-storers’ Bulletin), Vol. 18, No 3 – 4 (70 – 71) 2007, Poland.

17. Inglesi A., Lampropoulos V., Velitzelos E.

The preservation conditions of Greek show caves – preventive conservation.
Journal Documenta Naturae, Special issue 54, p. 1 – 10, February 2008, Mun-chen, Germany.

18. Kanta A., Polenta – Apostolaki A., Lampropoulos V.

The conservation of the tub from room 86 and the problems of conservation of the pottery from Monastiraki – Creta.
Journal Quaderni della Ricerca Scientifica, Ed. Monastiraki I, June 2008, Universita degli Studi suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia.

19. Lampropoulos V., Kontonikoli M., Georgopoulou P., Tsoroni A., Tzanoulinos P.

Conservation and restorartion of the Academy of Athens – Greece.
Journal Documenta Historiae, issue 10, p. 1 – 13, December 2009, Munchen, Germany.

20. Lampropoulos V., Hasioti Z., Tsoroni A.

The bronze statue of Evangelos Averof – Tossitsas in Metsovo – Greece. Cor-rrosion patterns and conservation procedures.
Journal Documenta Historiae, issue 10, p. 15 – 33, December 2009, Munchen, Germany.

21. Lampropoulos V., Kontonikoli M., Tsoroni A., Karampotsos A.

Corrosion patterns and conservation procedures or techniques of Roman glass vessels of 1st A.C. century from Rhodes island – Greece.
Journal Documenta Historiae, issue 11, p. 1 – 28, June 2010, Munchen, Ger-many.

22. Lampropoulos V., Dimakarakou E., Konsulidi G., Tsoroni A.

Control of relative humidity inside a showcase with the use of saturated salt so-lutions.
Journal Documenta Historiae, issue 11, p. 29 – 45, June 2010, Munchen, Ger-many.

23. Lampropoulos V., Koutromanou D., Papageorgiou D., Tsoroni A., Tza-noulinos P.

Corrosion forms and conservation treatments of the Athena (Minerva) statue of the Athens Academy – Greece.
Journal Documenta Historiae, issue 12, p. 1 – 14, Octomber 2010, Munchen, Germany.

24. Lampropoulos V., Karampotsos A., Tsoroni A., Tzanoulinos P.

Conservation and restoration of the archaeological site of Kotzia square, Ath-ens – Greece.
Journal Documenta Historiae, issue 12, p. 15 – 36, October 2010, Munchen, Germany.

β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΩΝ ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ (1 ΩΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ):


1. Charalampous D., Theodorou G., Nobilakis E., Lampropoulos V., Panagyaris G., Gioni G., Koufossotiri H., Ventikou M., Papageorgiou P.

A novel method for removing geological precipitates from animal fossil.

PROGEO’98, Sofia 28/3/1998 Bulgary.

2. Lampropoulos V., Panagiaris G., Karampotsos A., Velitzelos E.

A comparative study of degradation patterns of petrified material from Greek fossilized forests.

4th Symposium on Archaeometry, Athens 28 – 31 May 2003.

British Archaeological Reports (accepted).

3. Karatasios I., Theoulakis P., Lampropoulos V., Kilikoglou V., Chryssopoulos D.

Characterization of construction materials of Dafni wall mosaics in Athens, Greece.

4th Symposium on Archaeometry, Athens 28 – 31 May 2003.

British Archaeological Reports (accepted).

4. Panagiaris G., Lampropoulos V., Kotsifakos I., Poulopoulos P., Pavlakis P., Dermitzakis M.

Study of three consolidants used in sub – fossilized bones that are going to be exposed in situ (in outdoor conditions).

4th Symposium on Archaeometry, Athens 28 – 31 May 2003.

British Archaeological Reports (accepted).

5. Charalambous D., Karampotsos A., Lampropoulos V.

The bust of Lenin by Memos Makris, forms of corrosion and conservation work.

4th Symposium on Archaeometry, Athens 28 – 31 May 2003.

British Archaeological Reports (accepted).

6. Kotsifakos I. P., Brass N., Lampropoulos V..

Preventive conservation for exhibition, display and storage conditions of Classical string instruments: the case of violins.
5th Symposium of the Hellenic Society of Archaeometry, Athens 8 – 10 October 2008.