Ακαδημία Αθηνών

Ακαδημία Αθηνών

Συμμετοχή στη συντήρηση και την προστασία του κτηρίου – μνημείου της Ακαδημίας Αθηνών, σε συνεργασία με τον γλύπτη Π. Τζανουλίνο (11/2014 – σήμερα).

  • Φανοστάτης μετά τη διαδικασία καθαρισμού.

Περιλαμβάνει αναλύσεις των υλικών κατασκευής, τον καθαρισμό και/ή τη στερέωση επιφανειών, τη συγκόλληση θραυσμάτων, τη συμπλήρωση περιοχών που λείπουν και την τελική αισθητική αποκατάσταση του μνημείου.