Εθνική τράπεζα

Εθνική τράπεζα

Συμμετοχή στη συντήρηση του Θεμιστόκλειου Τείχους και της Αχαρνικής Οδού στο Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στις οδούς Αιόλου και Σοφοκλέους, αλλά και στην επικάλυψη των μεταλλικών συνδέσμων στα θεμέλια του κτηρίου, σε συνεργασία με τον γλύπτη Π. Τζανουλίνο (15/5/2003 – 30/11/2003).

  • Το τείχος κατά τις διαδικασίες συντήρησης.

Περιλαμβάνει αναλύσεις των υλικών κατασκευής, τον καθαρισμό και/ή τη στερέωση επιφανειών, τη συγκόλληση θραυσμάτων, τη συμπλήρωση περιοχών που λείπουν και την τελική αισθητική αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου.