Πλατεία Κοτζιά

Πλατεία Κοτζιά

Συμμετοχή στη συντήρηση και την αισθητική αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου της Πλατείας Κοτζιά, σε συνεργασία με τον γλύπτη Π. Τζανουλίνο (1/10/2003 – 20/7/2004).

  • Κεραμικό δάπεδο πριν από τις διαδικασίες συντήρησης.

Περιλαμβάνει αναλύσεις των υλικών κατασκευής, τον καθαρισμό και/ή τη στερέωση επιφανειών, τη συγκόλληση θραυσμάτων, τη συμπλήρωση περιοχών που λείπουν και την τελική αισθητική αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου.