Κως

Κως

Συμμετοχή στη συντήρηση και την αισθητική αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου Αγορά Λιμένα – κτήριο Νησίδα (Insula) του νησιού Κως, σε συνεργασία με τον γλύπτη Π. Τζανουλίνο (7/2004 – 11/2006).

  • Τοίχος μετά τις διαδικασίες συντήρησης.

Περιλαμβάνει αναλύσεις των υλικών κατασκευής, τον καθαρισμό και/ή τη στερέωση επιφανειών, τη συγκόλληση θραυσμάτων, τη συμπλήρωση περιοχών που λείπουν και την τελική αισθητική αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου.