Ζάππειο

Ζάππειο

Συμμετοχή στη συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου του Ζαππείου, σε συνεργασία με τον γλύπτη Π. Τζανουλίνο (1/4/2004 – 20/7/2004).

  • Ρωμαϊκό λουτρό μετά τη συντήρηση.

Περιλαμβάνει αναλύσεις των υλικών κατασκευής, τον καθαρισμό και/ή τη στερέωση επιφανειών, τη συγκόλληση θραυσμάτων, τη συμπλήρωση περιοχών που λείπουν και την τελική αισθητική αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου.