Μετρό

Μετρό
  • Αρχαιολογικός χώρος της πλατείας Συντάγματος. Τοποθεσία του ταφικού περιβόλου.